Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1467

I Ns 39/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-04-16

Data publikacji: 2018-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Wnioskodawcy A. K. i M. K. wnieśli o ustanowienie służebności przesyłu, na rzecz uczestnika (...) Spółka Akcyjna w G. , na nieruchomości wnioskodawców, dla której w prowadzona jest księga wieczysta nr (...) za wynagrodzeniem płatnym jednorazowo w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienie się orzeczenia oraz o zasądzenie od uczestnika kosztów postępowania. Roszczenie swoje uzasadnił tym, że na gruncie stanowiącym ich własność przebiega linia energetyczna stanowiące własność uczestnika.
Czytaj więcej»

I Ns 44/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 44/16 POSTANOWIENIE Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Cichorz Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2017 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z wniosku K. G. (1) z udziałem C. J. , H. D. , E. D. , J. D. , P. K. , M. O. , B. O. , A. G. (1) , K. G. (2) , D. G. (1) , A. G. (2) , o ustalenie sposobu korzystania postanawia: I ustalić sposób korzystania z n
Czytaj więcej»

I Ns 45/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-04-29

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I Ns 45/17 UZASADNIENIE (...) sp. z o.o. w O. wniósł o stwierdzenie, iż nabył przez zasiedzenie własność części nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) o pow. 2500 m 2 położonej w obrębie B. , gm. J. , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie (...) S. . W uzasadnieniu wniosku podniósł, że przedmiotowa część działki nr (...) fizycznie wchodzi w skład ośrodka wypoczynkowego położonego na działce nr (...) w N. gm. J. , której
Czytaj więcej»

I Ns 59/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-02-15

Data publikacji: 2019-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 59/18 POSTANOWIENIE Dnia 15 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu w dniu 05 lutego 2019 roku w Szczytnie na rozprawie, sprawy z wniosku H. P. , z udziałem D. W. o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku po J. K. postanawia: I oddalić wniosek o dział spadku po J. K. , II nakazuje pobrać od wnioskodawczyni i uczestniczki p
Czytaj więcej»

I Ns 77/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-02-19

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 77/18 POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 roku w Szczytnie na rozprawie, sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. Inspektorat w S. , z udziałem R. M. , J. M. (1) , B. Z. , A. Z. (1) , T. W. , B. M. , M. M. (1) , M. M. (2) , A. M. (1) , E. Z. o stwierdzenie n
Czytaj więcej»

I Ns 94/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-08-16

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 94/17 POSTANOWIENIE Dnia 16 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2017 roku w Szczytnie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Powiatu (...) - (...) w S. , z udziałem K. T. o likwidację niepodjętego depozytu postanawia: stwierdzić likwidację i przejście na rzecz Skarbu Państwa niepodjętego depozytu pieniężnego w kwocie 110,68 (sto dziesięć złotych 68/100) złotych
Czytaj więcej»

I Ns 122/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-05-28

Data publikacji: 2019-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Postanowienie sprostowane dnia 31 maja 2019r. Sygn. akt: I Ns 122/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. Oddział w G. Zakład w B. z udziałem B. Z. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I ustanowić na rzecz p
Czytaj więcej»

I Ns 152/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-07-23

Data publikacji: 2018-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 152/17 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni M. P. pierwotnie złożyła wniosek o stwierdzenie, że z dniem 1 stycznia 2010 roku nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości P. , gmina W. , obręb P. o nr działki (...) (w całości wraz ze znajdującymi się na niej budynkami) oraz w części działki (...) zabudowanej budynkiem mieszkalnym od strony południowo – wschodniej wraz z podwórkiem oraz posadowionym na niej budynkiem gospodarczym, dla które
Czytaj więcej»

I Ns 172/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-01-31

Data publikacji: 2019-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 172/16 POSTANOWIENIE WSTĘPNE Dnia 31 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: star. sek. sąd. Dorota Cichorz Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z wniosku M. A. z udziałem A. A. o podział majątku wspólnego postanawia: oddalić wniosek wnioskodawczyni o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. INs 172/16 UZASADNIENIE Wni
Czytaj więcej»

I C 1427/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-11-21

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1427/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: st.sek.sąd. Dorota Cichorz Dąbrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2018 r. w S. sprawy z powództwa B. Ł. przeciwko M. Ł. (1) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy, postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 28 paźdz
Czytaj więcej»