Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1769

I C 283/22

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2022-08-03

Data publikacji: 2022-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 283/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Borodziuk Protokolant: sekretarz sądowy Klaudia Miłek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2022 r. w S. sprawy z powództwa H. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia I oddala powództwo w całości; II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów procesu
Czytaj więcej»

I C 285/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 285/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Bil Protokolant: p.o. sekr. sądowego Patrycja Zygmuntowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2017 r. w S. sprawy z powództwa H. K. , K. K. (1) przeciwko A. I. , M. I. (1) o uzgodnienie treści księgi wieczystej I uzgadnia z rzeczywistym stanem prawnym treść ksiąg wieczystych o numerach (...) w ten sposób, że na
Czytaj więcej»

I C 293/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-06-12

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 293/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Bil Protokolant: Sekr. Hubert Tomaszewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r. w S. sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) S.A. oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. oddział w Polsce z siedzibą w W. na rzecz powoda R. D. kwotę 5.340,63 zł wraz z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 298/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-08-02

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 298/15 POSTANOWIENIE Dnia 2 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2017 roku w Szczytnie, na posiedzeniu niejawnym, w sprawie z powództwa Gminnej Spółdzielni (...) w R. , przeciwko J. K. , o zapłatę postanawia: odrzucić apelację powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 13 czerwca 2017 roku, sygn. akt I C 298/15 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy w Szczytnie
Czytaj więcej»

I C 309/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-05-13

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IC 309/16 UZASADNIENIE Powódka R. H. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. kwoty 20.000 zł tytułem zadośćuczynienie z ustawowymi odsetkami od dnia 29.10.2015 r., kwoty 1728,62 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 29.10.2015 r. i zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu swojego roszczenie wskazała, że w dniu 4.08.2015 r. około godz. 19.15 powódka, która była gościem hotelu (...) w S. , wychodząc z kabiny prysznicowej w pokoju, w którym przebywała, poślizgnęła
Czytaj więcej»

I C 313/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-04-04

Data publikacji: 2019-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 313/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy (...) S. przeciwko R. H. o zapłatę I utrzymuje w całości Wyrok Zaoczny Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie IC 313/18 upr,
Czytaj więcej»

I C 314/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-06-20

Data publikacji: 2018-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 314/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2018 roku w S. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. , przeciwko A. P. , o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 314/1
Czytaj więcej»

I C 328/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-08-08

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 328/16 POSTANOWIENIE Dnia 8 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 roku w Szczytnie, na posiedzeniu niejawnym, z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. , przeciwko D. W. , o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie zawi
Czytaj więcej»

I C 331/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 331/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Bil Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Patrycja Zygmuntowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2018 r. w Szczytnie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. B. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) Niestan
Czytaj więcej»

I C 330/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2022-02-16

Data publikacji: 2022-03-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 330/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Borodziuk Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Grabowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2022 r. w S. sprawy z powództwa B. S. przeciwko R. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności co do kwoty 7.000 (siedem tysięcy) złotych tytuł wykonawczy w postaci postanowienia
Czytaj więcej»