Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1753

III Nsm 253/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2020-01-15

Data publikacji: 2020-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III Nsm 253/19 POSTANOWIENIE Dnia 15 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Anna Podubińska Protokolant sekr.sądowy Marlena Borodziuk po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z urzędu z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie przy udziale D. S. , Z. S. , E. N. (1) i A. N. o pozbawienie władzy rodzicielskiej D. S. i Z. S. nad małoletnim F. S. (1) i umieszcz
Czytaj więcej»

III RC 4/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 4/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Podubińska Protokolant st.sekr.sądowy Krystyna Hartung po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2017 r. w S. sprawy z powództwa Dyrektora (...) Centrum Pomocy (...) w S. działający na rzecz małoletniego J. P. przeciwko A. P. o alimenty I powództwo oddala, Z/ 1 (...) 2 (...) S. , 3 marca 2017 r.
Czytaj więcej»

III RC 4/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 4/17 UZASADNIENIE Dyrektor (...) Centrum Pomocy (...) w S. działając na rzecz małoletniego J. P. wniósł o zasądzenie od pozwanej A. P. alimentów w kwocie po 3262,49 zł miesięcznie płatne do rąk kuratora do zarządu majątkiem M. F. . W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż małoletni powód postanowieniem z dnia 27 lipca 2013 r. w sprawie I. N. 100/13 został umieszczony w instytucjonalnej pieczy zastępczej, miesięczny koszt pobytu małoletniego w domu dziecka wynosi 3262,49 zł. Pozwana nie
Czytaj więcej»

III RC 6/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2020-09-29

Data publikacji: 2020-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 6/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Anna Podubińska Ławnicy Zofia Fila, Grażyna Dzbeńska Protokolant p.o. sek. sąd. Paulina Byczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2020 r. w S. sprawy z powództwa G. A. przeciwko małoletniej N. A. reprezentowanej przez kuratora M. S. , M. A. i E. A. o rozwiązanie przysposobienia I rozwiązuje
Czytaj więcej»

III RC 7/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-04-02

Data publikacji: 2014-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, iż pozwana nie jest w stanie całkowicie utrzymać się samodzielnie, dlatego w punkcie I wyroku powództwo o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego oddalił /art. 133 § 1 Krio/, zaś biorąc pod uwagę, że pozwana uzyskała umiejętności zawodowe pozwalające podjąć pracę i częściowo (...)
Sygn. akt III RC 7/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st.sekr.sąd. Anna Skrodzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 kwietnia 2014 r. w S. sprawy z powództwa M. C. przeciwko S. C. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł ewentualnie o obniżenie alimentów I oddala powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, II o
Czytaj więcej»

III RC 14/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2020-10-27

Data publikacji: 2020-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 14/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Jowita Sikorska Protokolant po.. sek. sąd. Paulina Byczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2020 r. w S. sprawy z powództwa R. E. T. przeciwko G. T. i P. T. (1) o uchylenie obowiązku alimentacyjnego I uchyla obowiązek alimentacyjny powoda R. E. T. wobec G. T. wynikający z umowy z
Czytaj więcej»

III RC 16/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W sytuacji obu stron nastąpiły zmiany w sytuacji majątkowej i roddzinnej wskazujące na potrzebę zmiany poprzednio ustalonej wysokości alimentów.
Sygn. akt III RC 16/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st.sekr.sąd. Anna Skrodzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2014 r. w S. sprawy z powództwa B. S. przeciwko M. S. o obniżenie alimentów I obniża alimenty od powoda B. S. na rzecz pozwanej M. S. z kwoty po 380 złotych miesięcznie, zasądzonej w wyroku Sądu Rejonowego w Szc
Czytaj więcej»

III RC 14/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-06-04

Data publikacji: 2014-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 14/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 r. w Szczytnie przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie sprawy z powództwa K. S. przeciwko P. S. o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia z dniem 01 listopada 2012 roku roz
Czytaj więcej»

III RC 16/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-03-17

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 16/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st. sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2017 r. w S. sprawy z powództwa A. T. przeciwko małoletniej J. T. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową L. T. o obniżenie alimentów i z powództwa wzajemnego małoletniej J. T. reprezentowanej przez przedstawic
Czytaj więcej»

II W 364/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 364/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Jan Steraniec Protokolant: sekr. Agnieszka Krzewska bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 5.09, 17.10, 7.11 i 5.12. 2016 r. sprawy przeciwko: A. K. synowi J. i M. z domu R. , urodz. (...) w L. obwinionemu o to, że: w dniu 06/03/2016 r. o godzinie 13:15 kierując samochodem m-ki C. o nr rej. (...) w
Czytaj więcej»