Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
937

III RC 343/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2016-08-10

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 343/15 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów G. K. i W. K. (1) w pozwie skierowanym przeciwko D. K. i W. K. (2) wniosła o zasądzenie alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie na każdego z powodów od każdego z nich, łącznie 1.200 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podniosła, iż pozwani są dziadkami małoletnich, a rodzicami ich ojca R. K. , który nie spełnia obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci. Prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne okazało się be
Czytaj więcej»

III RC 345/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 345/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Wioletta Obrębska Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2014 r. w S. sprawy z powództwa małoletniego O. K. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego S. K. przeciwko pozwanemu L. G. o alimenty I zasądza alimenty od pozwanego L. G. na rzecz małoletn
Czytaj więcej»

III RC 358/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 358/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st.sekr.sąd. Anna Skrodzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 marca 2016 r. w S. sprawy z powództwa małoletnich A. S. i M. S. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego K. S. przeciwko P. S. o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego P. S. na rzecz małole
Czytaj więcej»

IV P 10/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-05-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 10/16 UZASADNIENIE Powódka B. M. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego Z. P. kwoty 7162,89 zł z ustawowymi odsetkami od 10 listopada 2015 roku do dnia zapłaty tytułem odprawy pieniężnej. W uzasadnieniu podniosła, iż u pozwanego była zatrudniona od 1 września 2006 roku na stanowisku nauczyciela. W okresie zatrudnienia warunki umowy były wielokrotnie modyfikowane i tak od 1 września 2014 roku jej wynagrodzenie wynosiło 4000 zł. Warunki tej umowy zmieniły się od 30 czerwca 2
Czytaj więcej»

IV P 11/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-05-10

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 11/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: Protokolant: kierownik sekretariatu Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2018 r. w Szczytnie sprawy J. J. przeciwko (...) sp. z o.o. w N. o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników I Uchyla karę nagany zastosowaną w dniu 13.02.2018 roku przez pozwanego (...) spółka z o
Czytaj więcej»

IV P 61/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2015-08-17

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 61/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Protokolant: Sekr. Sąd. Aneta Sawlewicz-Szydlik po rozpoznaniu w dniu 05 sierpnia 2015 r. w Szczytnie sprawy M. K. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpitalowi (...) w P. o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników I powództwo oddala, II zasądza od powó
Czytaj więcej»

IV P 68/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Sygn. akt IV P 68/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: Dorota Rawska, Hanna Serowik Protokolant: st. sekr. sąd. Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. w Szczytnie sprawy E. S. (1) przeciwko Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w P. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne I oddala powództwo, II zasądza od powódki na rzecz pozwanego tytu
Czytaj więcej»

IV P 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 74/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: D. R. H. S. Protokolant: kierownik sekretariatu Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. w Szczytnie sprawy M. M. (1) przeciwko U. (...) o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę i ustalenie okresu rozwiązania umowy o pracę I ustala, że umowa o pracę łącząca
Czytaj więcej»

IV P 103/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 103/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: Kazimierz Soliwoda Danuta Maciejewska Protokolant: kierownik sekretariatu Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Szczytnie sprawy z powództwa K. N. (1) przeciwko Zakładowi Usług (...) w R. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę I oddala powództwo, II z
Czytaj więcej»

IV P 103/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 103/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: Stanisława Gerwel Kamil Maliszewski Protokolant: Kierownik sekretariatu Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2017 r. w Szczytnie sprawy M. T. (1) przeciwko Zakładowi Usług (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. o przywrócenie do pracy I Oddala powództwo, II Zasądza od powoda na rz
Czytaj więcej»