Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1561

VI Ns 239/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Błąd, o którym mowa w art. 945 § 1 pkt 2 kc, musi dotyczyć takich okoliczności, które zaistniały w chwili sporządzania testamentu, bądź istniejąc w chwili testowania, ujawniły się później.
Sygn. akt VI Ns 239/13 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni A. Ż. wniosła stwierdzenie, że spadek po H. T. , zmarłej 22 lutego 2011 r. w G. , nabyła w całości córka spadkodawczyni A. Ż. na podstawie testamentu sporządzonego 5 kwietnia 2010 r. W imieniu małoletniej uczestniczki postępowania O. S. wniesiono o stwierdzenie, że testament przedłożony do akt sprawy jest nieważny i że spadek po H. T. na podstawie ustawy nabyli córka A. Ż. i O. S. po ½ części każda z nich. W uzasadnieniu podano, że małoletnia j
Czytaj więcej»

VI Ns 472/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-07-14

Data publikacji: 2014-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI Ns 472/13 UZASADNIENIE H. O. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po mężu A. O. zmarłym w dniu 6 lipca 2013r. roku w K. , Niemcy i tam też ostatnio stale zamieszkałym. Wnioskodawczyni wskazała , że nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce , natomiast jego majątek spadkowy położony jest w miejscowości W. , gmina O. i stanowi go zabudowana domem mieszkalnym nieruchomość oznaczona nr geod. (...) o powierzchni 14 arów , objętej księgą wieczystą Kw. Nr (..
Czytaj więcej»

VI Ns 548/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-07-09

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI Ns 548/13 UZASADNIENIE S. z siedzibą w G. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu 03.04.2012 roku F. S. , ostatnio zamieszkałym w miejscowości O. . Wnioskodawca wskazał, iż spadkobiercą po zmarłym dłużniku jest jego matka - A. S. . W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, iż posiada wierzytelność wobec dłużnika F. S. , wynikającą z tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy w Piszu z dnia 22.09.2008r. pod sygn. V Nc 550/08. Uczestniczka postępowania A. S. wn
Czytaj więcej»

VIII RC 83/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-06-27

Data publikacji: 2014-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne, gdy pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania uprawnionego do alimentów.
Sygn. akt VIII RC 83/14 UZASADNIENIE E. L. jako przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki M. L. wniosła o zasądzenie od pozwanego R. L. na rzecz małoletniej powódki zaległych alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie za okres od września 2013 roku do kwietnia 2014 roku. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że od września 2013 roku nie mieszka z ojcem dziecka i od tego czasu pozwany nie przekazywał pieniędzy na utrzymanie małoletniej powódki, za wyjątkiem jednorazowej kwoty w wysokości 300 zł. Matka
Czytaj więcej»

VIII RC 84/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-06-04

Data publikacji: 2014-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Podstawą zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego jest istotna zmiana stosunków po stronie uprawnionej lub zobowiązanej. Rodzice nie są zobowiązani do zaspokajania finansowych potrzeb dziecka w częściach równych.
Sygn. akt VIII RC 84/14 UZASADNIENIE M. G. (1) jako ustawowa przedstawicielka małoletniego powoda M. G. (2) wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego Z. R. wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 19 grudnia 2008 roku, sygn. akt III RC 268/08, na rzecz małoletniego powoda z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty 450 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że od czasu zasądzenia ostatnich alimentów minęło kilka lat. Od tego momentu w życiu małoletniego powoda wiele się zmienił
Czytaj więcej»

VIII RC 92/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-08-27

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
Sygn. akt VI RC 92/14 UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2014 roku Dyrektor (...) Centrum Pomocy (...) w P. działający na rzecz małoletnich Ł. P. , P. P. oraz A. P. (1) wystąpił o zasądzenie od pozwanej E. P. alimentów w wysokości po 100 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich (łącznie po 300 zł miesięcznie) płatnych do rąk Dyrektora Domu Dziecka w O. , do 15-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu
Czytaj więcej»

VIII RC 145/13

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-08-01

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.
Sygn. akt VIII RC 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w P. , w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant st. sekr. sąd. Urszula Dobrowolska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2014 roku w P. sprawy z powództwa D. K. przeciwko R. K. o alimenty I zasądzona od pozwanego R. K. na rzecz powoda D. K. alimenty w kwocie po 2000 (dwa tysiące) z
Czytaj więcej»

VIII RC 148/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-10-07

Data publikacji: 2014-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności.
Sygn. akt VIII RC 148/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w P. , w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Zielińska Protokolant st. sekr. sąd. Urszula Dobrowolska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2014 roku w P. sprawy z powództwa K. B. przeciwko B. B. o podwyższenie alimentów I Alimenty, zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 30 listop
Czytaj więcej»

VIII RC 148/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2014-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności.
Sygn. akt VIII RC 148/14 UZASADNIENIE Powódka K. B. w dniu 30 czerwca 2014 roku wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego B. B. z kwoty po 250 złotych miesięcznie do kwoty po 800 złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 października 2013 roku. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że ostatnie alimenty zostały zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dn
Czytaj więcej»

VIII RC 150/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-11-20

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Podstawą zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego jest istotna zmiana stosunków po stronie uprawnionej lub zobowiązanej
Sygn. akt VIII RC 150/14 UZASADNIENIE I. R. w imieniu małoletnich powodów P. R. (1) i P. R. (2) wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego M. R. wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 20 września 2012 roku, wydanym w sprawie III RC 95/12, z kwot po 800 złotych miesięcznie na każdego z małoletnich powodów, łącznie 1600 złotych, do kwot po 1400 złotych miesięcznie na każdego z nich, łącznie 2800 złotych, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, poczynając od dnia 1 lipca 2
Czytaj więcej»