Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1142

I C 442/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-07-02

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 442/18 upr. UZASADNIENIE Powód E. D. (...) w G. w pozwie przeciwko A. Ł. domagał się zapłaty kwoty 5.967,25 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego żądania powód podniósł, że na podstawie zawartej w dniu 17 maja 2017 roku z (...) S.A. z siedzibą w O. umowy przelewu wierzytelności nabył wierzytelność przysługującą wobec pozwanego
Czytaj więcej»

I C 443/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-07-02

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 443/18 upr. UZASADNIENIE Powód E. D. (...) (...) w G. w pozwie przeciwko R. B. domagał się zapłaty kwoty 3.926,38 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego żądania powód podniósł, że na podstawie zawartej w dniu 5 października 2016 roku z (...) S.A. z siedzibą w O. umowy przelewu wierzytelności nabył wierzytelność przysługującą wo
Czytaj więcej»

I C 447/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-04-18

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 447/17 UZASADNIENIE Powód D. G. w dniu 4 lipca 2016 roku wniósł pozew przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę kwoty 5.943,65 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od kwot 4.951,01 zł od dnia 9 marca 2014r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 992,64 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód podał, iż w dniu 6 lutego 2014 roku doszło do zdarzenia drogow
Czytaj więcej»

I C 454/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 454/17 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 roku w Szczytnie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. , przeciwko M. S. o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie w sprawie, II zwrócić powodowi kwotę 334,50 (trzysta trzydzieści cztery złote pięć
Czytaj więcej»

I C 454/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2018-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 454/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2018 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 460/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-02-01

Data publikacji: 2018-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 460/17 UZASADNIENIE Powódka K. B. w pozwie przeciwko (...) S.A. w W. domagała się zasądzenia kwoty 7.590,55 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2017 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż w dniu 13 stycznia 2017 roku miało miejsce zdarzenie drogowe, na skutek którego uszkodzeniu uległ należący do powódki samochód marki A. (...) o nr rej. (...) . Odpowiedzialność za zdarzenie ponosi sprawca posi
Czytaj więcej»

I C 471/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 471/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2018 roku w S. , sprawy z powództwa D. G. , przeciwko S. G. (1) , o zapłatę I zasądza od pozwanego S. G. (1) na rzecz powódki D. G. kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 473/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 473/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko M. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 483/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-07-13

Data publikacji: 2018-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 483/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Bil Protokolant: Sekr. Hubert Tomaszewski po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2018 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko A. M. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 483/18 upr. UZASADNIENIE Powód (...)
Czytaj więcej»

I C 511/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 511/18 upr. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. w pozwie przeciwko M. O. domagał się zasądzenia kwoty 1.959,01 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto, domagał się zasądzenia kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania powód podniósł, że wierzytelność dochodzoną pozwem nabył na skutek umowy przelewu wierzytel
Czytaj więcej»