Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
877

III RC 16/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W sytuacji obu stron nastąpiły zmiany w sytuacji majątkowej i roddzinnej wskazujące na potrzebę zmiany poprzednio ustalonej wysokości alimentów.
Sygn. akt III RC 16/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st.sekr.sąd. Anna Skrodzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2014 r. w S. sprawy z powództwa B. S. przeciwko M. S. o obniżenie alimentów I obniża alimenty od powoda B. S. na rzecz pozwanej M. S. z kwoty po 380 złotych miesięcznie, zasądzonej w wyroku Sądu Rejonowego w Szc
Czytaj więcej»

III RC 16/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-03-17

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 16/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st. sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2017 r. w S. sprawy z powództwa A. T. przeciwko małoletniej J. T. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową L. T. o obniżenie alimentów i z powództwa wzajemnego małoletniej J. T. reprezentowanej przez przedstawic
Czytaj więcej»

III RC 21/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sąd obniżył alimenty do kwoty po 200 zł. miesięcznie uznając, że taka kwota jest aktualnie niezbędna pozwanemu do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb związanych z kontynuowaniem szkoły: opłatą czesnego, zakupem pomocy naukowych, w pozostałym zakresie powinien zaspokajać swoje potrzeby we własnym zakresie, przede wszystkim z dochodów (...)
Sygn. akt III RC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st.sekr.sąd. Anna Skrodzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2014 r. w S. sprawy z powództwa R. G. przeciwko P. G. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ewentualnie o obniżenie alimentów I oddala powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, II obniża alimenty od powod
Czytaj więcej»

III RC 28/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 28/15 UZASADNIENIE Powód M. K. (1) wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie VI RC 720/11 na rzecz małoletnich pozwanych F. K. i M. K. (2) z kwot po 1200 zł. do kwot po 500 zł. miesięcznie na każdego z małoletnich pozwanych M. i F. K. oraz o wyłączenie obowiązku alimentacyjnego w okresach wakacji letnich i ferii zimowych, kiedy małoletni przebywają u powoda. W uzasadnieniu pozwu podał, iż podczas zasądzania al
Czytaj więcej»

III RC 30/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 30/15 UZASADNIENIE Powódka D. S. wniosła o ustanowienie rozdzielności majątkowej między nią a pozwanym J. S. , którzy pozostają w związku małżeńskim zawartym 01 października 1977 r. - z dniem 01 lutego 2014 r. W uzasadnieniu pozwu podała, iż w ostatnim okresie pozwany zaczął znęcać się fizycznie nad powódką, toczy się postępowanie karne w tej sprawie. Od wyprowadzki powódki 01 lutego 2014 r. strony pozostają w faktycznej separacji, nie utrzymują kontaktów, powódka nie ma żadnej
Czytaj więcej»

III RC 30/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 30/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st.sekr.sąd. (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2017 r. w S. sprawy z powództwa małoletniej I. D. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. D. przeciwko J. D. o alimenty I zasądza alimenty od pozwanego J. D. na rzecz małoletniej powódki I. D. w kwocie po 30
Czytaj więcej»

III RC 35/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 35/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant st.sekr.sąd. (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2017 r. w S. sprawy z powództwa M. N. przeciwko Ł. N. i T. S. o alimenty I powództwa oddala, II przyznaje pełnomocnikowi z urzędu tytułem kosztów zastępstwa prawnego i procesowego z sum budżetowych Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

III RC 35/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 35/17 UZASADNIENIE Powódka M. N. wniosła o zasądzenie od synów Ł. N. (1) i T. S. (1) alimentów w kwotach po 1500 zł. od każdego z nich miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż poważnie choruje na nadciśnienie, cukrzycę, stawy, dnę moczanową i ma oponiaka w głowie. Utrzymuje się z opieki, z której dostaje 250 zł. miesięcznie, jest to za mała kwota, aby się utrzymać i leczyć, do pracy nikt nie chce jej przyjąć. Pozwany Ł. N. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzas
Czytaj więcej»

III RC 36/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 36/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jowita Sikorska Protokolant po. sekr. sąd. A. G. (1) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2017 r. w S. sprawy z powództwa małoletnich A. Ż. i J. Ż. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową A. G. (2) przeciwko K. Ż. o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego K. Ż. n
Czytaj więcej»

III RC 36/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-11-02

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 36/17 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów A. Ż. i J. A. G. wniosła o podwyższenie alimentów do kwot po 500 zł. miesięcznie na każdego z powodów. W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż alimenty na rzecz małoletniej A. Ż. zostały podwyższone do kwoty po 400 zł. miesięcznie w wyroku z 07 kwietnia 2016 r., zaś na J. Ż. są ustalone na kwotę 200 zł., w takiej kwocie zostały zasądzone w sprawie rozwodowej w 2015 r. Wówczas ojciec utrzymywał kontakty z synem i dodatkow
Czytaj więcej»