Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1737

I C 1730/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1730/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2017 roku w S. sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddział Terenowy w O. przeciwko M. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. T. na rzecz powoda Agencji Nieruchomości Roln
Czytaj więcej»

I C 1736/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-04-14

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1736/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2017 roku w S. , sprawy z powództwa (...) S.A. w W. , przeciwko A. R. , o zapłatę I zasądza od pozwanej A. R. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 1.043,14 (jeden tysiąc czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 1739/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1739/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Bil Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Patrycja Zygmuntowicz po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko P. J. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1739/17
Czytaj więcej»

I C 1740/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2018-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1740/17 upr. UZASADNIENIE Powód (...) we W. w pozwie przeciwko K. S. domagał się zasądzenia kwoty 17.959,09 złotych wraz z odsetkami umownymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto, domagał się zasądzenia kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, 17 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz 300 złotych tytułem opłaty od pozwu. W uzasadnieniu żądania powód podniósł, że wierzytelność dochodzoną pozwem nabył na skutek umowy p
Czytaj więcej»

I C 1741/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1741/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: St.sekr.sąd Dorota Cichorz - Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko A. W. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1741/18 upr
Czytaj więcej»

I C 1744/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-08-03

Data publikacji: 2018-08-06

trafność 100%

IC 1744/17 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. w W. wniósł o zasadzenie od pozwanego P. D. kwoty 3.598,49 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i o orzeczenie o kosztach procesu. Roszczenie swoje uzasadnił tym, że strony zawarły umowę pożyczki nr (...) z dnia 24.02.2012 r. i umowę pożyczki nr (...) z dnia 11.05.2012 r. Na mocy umowy nr (...) pozwany zobowiązał się do spłaty łącznego zobowiązania w wysokości 5298,28 zł. Z tytułu tej pożyczki pozwany dokonał
Czytaj więcej»

I C 1753/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-05-22

Data publikacji: 2019-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1753/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: St.sekr.sąd. Dorota Cichorz Dąbrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2019 r. w S. sprawy z powództwa R. S. przeciwko S. O. , E. O. (1) o przywrócenie posiadania I nakazuję pozwanym S. O. , E. O. (1) aby zaniechali naruszania posiadania powódki R. S. nieruchomości położonej w (...)
Czytaj więcej»

I C 1776/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-10-08

Data publikacji: 2019-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1776/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. przeciwko R. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. G. na rzecz powoda Z. P. kwotę 2.300 zł (dwa tysiące trzysta zł) z odsetkami ustawowymi za o
Czytaj więcej»

I C 1806/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-02-05

Data publikacji: 2019-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1806/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko A. E. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 1871/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-03-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1871/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko P. O. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1871
Czytaj więcej»