Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1493

I C 382/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 382/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: st.sek.sąd. Dorota Cichorz Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2017 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa R. K. , K. K. (1) , K. K. (2) , M. K. , przeciwko (...) SE z siedzibą w R. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SE z siedzibą w R. na rzecz -powodów R. K. , K. K. (1) kwoty p
Czytaj więcej»

I C 386/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-07-03

Data publikacji: 2019-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 386/19 upr. POSTANOWIENIE Dnia 3 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 roku w Szczytnie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Subfunduszu KI – 1 w W. , przeciwko A. N. , o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie, II zasądzić od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Subfunduszu KI – 1 w W. na r
Czytaj więcej»

I C 395/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-06-19

Data publikacji: 2018-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 395/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Hubert Tomaszewski po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko J. M. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 395/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-07-13

Data publikacji: 2018-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 395/18 upr. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. w pozwie przeciwko J. M. domagał się zapłaty kwoty 1.033,36 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 817,54 złotych od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto, domagał się zasądzenia kosztów procesu, w tym oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego żądania powód podniósł, że przedmiot
Czytaj więcej»

I C 398/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-06-19

Data publikacji: 2018-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 398/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Hubert Tomaszewski po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko J. N. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 407/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-06-14

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 407/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Bil Protokolant: Sekr. Hubert Tomaszewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2019 r. w S. sprawy z powództwa E. S. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki E. S. na rzecz pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.817 zł
Czytaj więcej»

I C 418/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 418/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: ASR Marcin Borodziuk Protokolant: po. sekr. sąd. Agnieszka Grabowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2019 r. w S. sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ż. przeciwko Zespołowi (...) w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego Zespołu (...) w S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w Ż. kwotę 560,81 (pięćs
Czytaj więcej»

I C 420/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-06-19

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 420/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Hubert Tomaszewski po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko P. S. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 426/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-06-05

Data publikacji: 2019-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 426/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: ASR Marcin Borodziuk Protokolant: p.o. sekr. sąd. Agnieszka Grabowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2019 r. w S. sprawy z powództwa S. Windykacje (...) . (...) spółki jawnej w L. przeciwko J. P. o zapłatę na skutek zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt I Nc 86
Czytaj więcej»

I C 435/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-04-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 435/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa J. J. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powódki J. J. kwotę 3.012 zł (trzy tysiące dwa
Czytaj więcej»