Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
802

IV P 61/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2015-08-17

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 61/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Protokolant: Sekr. Sąd. Aneta Sawlewicz-Szydlik po rozpoznaniu w dniu 05 sierpnia 2015 r. w Szczytnie sprawy M. K. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpitalowi (...) w P. o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników I powództwo oddala, II zasądza od powó
Czytaj więcej»

IV P 68/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Sygn. akt IV P 68/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: Dorota Rawska, Hanna Serowik Protokolant: st. sekr. sąd. Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. w Szczytnie sprawy E. S. (1) przeciwko Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w P. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne I oddala powództwo, II zasądza od powódki na rzecz pozwanego tytu
Czytaj więcej»

IV P 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 74/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: D. R. H. S. Protokolant: kierownik sekretariatu Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. w Szczytnie sprawy M. M. (1) przeciwko U. (...) o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę i ustalenie okresu rozwiązania umowy o pracę I ustala, że umowa o pracę łącząca
Czytaj więcej»

IV P 81/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 81/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Protokolant: kier. sekr. Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 r. w Szczytnie sprawy A. M. przeciwko A. T. (...) Centrum (...) w G. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i świadczenia urlopowe I zasądza od pozwanego A. T. (...) Centrum (...) w G. na rzecz powódki A. M. kwotę (...
Czytaj więcej»

IV P 95/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 95/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: G. D. H. S. Protokolant: sekr. sądowy Aneta Sawlewicz-Szydlik po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Szczytnie sprawy E. S. przeciwko Urzędowi Miejskiemu w P. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne I oddala powództwo, II nie obciąża powódki kosztami procesu na rzecz pozwanego Syg
Czytaj więcej»

IV P 97/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IV P 97/17 UZASADNIENIE Powód M. W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) spółka z o.o. w O. odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie stosunku pracy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia w kwocie 6000 złotych oraz ustalenie, że umowa o pracę łącząca go z pozwanym z dnia 30.04.2014 roku jest umową na czas nieokreślony. W uzasadnieniu wskazał, iż był zatrudniony na podstawie umowy zawartej na czas określony od 1 maja 2014roku do 30.04.2034 roku, mogła być ro
Czytaj więcej»

IV P 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Sygn. akt IV P 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Podubińska Ławnicy Agata Biedrzycka, Irena Jolanta Wołoszkiewicz Protokolant kierownik sekretariatu Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Szczytnie w sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę i usta
Czytaj więcej»

IV P 103/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 103/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: Stanisława Gerwel Kamil Maliszewski Protokolant: Kierownik sekretariatu Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2017 r. w Szczytnie sprawy M. T. (1) przeciwko Zakładowi Usług (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. o przywrócenie do pracy I Oddala powództwo, II Zasądza od powoda na rz
Czytaj więcej»

IV P 105/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 105/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Podubińska Protokolant kierownik sekretariatu Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2017 r. w Szczytnie w sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Company T. O. o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odszkodowanie I zasądza od pozwanego (...) Company T. O. na rzecz powoda A. M. tytułem ekw
Czytaj więcej»

IV P 110/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 110/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Podubińska Ławnicy: (...) (...) Protokolant: kierownik sekretariatu Krystyna Hartung po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r. w Szczytnie sprawy M. S. przeciwko P. (...) w P. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne I Uznaje za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę dokonane powódce M. S. przez pozwanego P. (...) w
Czytaj więcej»