Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1554

VI C 279/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-06-13

Data publikacji: 2014-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi.
Sygn. akt VI C 279/14 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie od pozwanej B. C. kwoty 1.032,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od poszczególnych wymienionych w pozwie kwot do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz innych kosztów. W uzasadnieniu swojego roszczenia powód wskazał, że na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 10 stycznia 2012 r. na
Czytaj więcej»

VI C 280/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-05-28

Data publikacji: 2014-11-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi.
Sygn. akt VI C 280/14 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Piszu w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2014 r. w Piszu sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko W. Ł. o zapłatę o r z e k a oddala powództwo. ZARZĄDZENIE
Czytaj więcej»

VI C 280/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-06-13

Data publikacji: 2014-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi.
Sygn. akt VI C 280/14 UZASADNIENIE Powód easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie od pozwanego W. Ł. kwoty 631,76 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów sądowych (30 zł), kosztów zastępstwa procesowego (180 zł) oraz opłaty manipulacyjnej (0,78 zł). W uzasadnieniu swojego roszczenia powód wskazał, że na podstawie umowy cesji wie
Czytaj więcej»

VI C 303/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-07-15

Data publikacji: 2014-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 303/14 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Piszu w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2014 r. sprawy z powództwa e. (...) z siedzibą w W. przeciwko L. K. o zapłatę o r z e k a - powództwo oddala. ZARZĄDZENIE 1. odnotować; 2. odpis orzeczenia doręczyć pełn. powoda oraz pozwanemu z pouczeniem;
Czytaj więcej»

VI C 350/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-07-22

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi.
Sygn. akt VI C 350/14 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Piszu w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wilchowska Protokolant: Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2014 r. w Piszu sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko L. C. o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE 1. odnotować;
Czytaj więcej»

VI C 481/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-08-27

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 481/14 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Piszu w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisowska Protokolant: Judyta Masłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2014 r. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko A. D. o zapłatę o r z e k a Powództwo oddala. ZARZĄDZENIE 1. odnotować; 2.
Czytaj więcej»

VI C 481/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-09-12

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. VI C 481/14 upr. UZASADNIENIE Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wytoczyła powództwo przeciwko A. D. o zapłatę kwoty 749,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 21 marca 2014 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż A. D. zawarł z (...) (poprzednio (...) Bank S.A. ) w dniu 23 grudnia 2010 roku umowę bankową nr (...) , na podstawie której pozwany otrzymał określoną w umowie kwotę pieniężną, zobowi
Czytaj więcej»

VI C 1385/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2015-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 1385/13 UZASADNIENIE J. A. wytoczyła powództwo przeciwko C. (...) S.A. (...) o zapłatę kwoty 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 sierpnia 2013 roku. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powódki wskazał, iż w dniu 31 października 2006 roku około godziny 16:45 na trasie J. - P. miał miejsce wypadek samochodowy, w wyniku którego śmierć poniósł G. A. (1) . Kierujący samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) , Z. A. podczas n
Czytaj więcej»

VI C 1385/13

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-07-24

Data publikacji: 2015-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 1385/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Piszu w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Łukaszewicz Protokolant: Agnieszka Zuzga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2014 r. sprawy z powództwa J. A. przeciwko C. (...) Spółce Akcyjnej (...) z siedzibą w W. o zapłatę o r z e k a : I Zasądza od pozwanego C. (...) Spółki Akcyjnej (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda J. A. kwotę
Czytaj więcej»

VI C 1443/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2014-09-15

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 1443/13 UZASADNIENIE A. H. wytoczyła powództwo przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 15.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami liczonymi od dnia zgłoszenia szkody tj. 01.11.2013r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż w dniu 29 marca 2013 roku uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło w miejscowości K. . Sprawca szkody nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył samochodu marki A. , którego pasażerką była powódka. Sprawca s
Czytaj więcej»