Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1859

I C 99/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-04-09

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 99/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2018 roku w S. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. , przeciwko A. W. o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 99/18 up
Czytaj więcej»

I C 102/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-05-18

Data publikacji: 2017-09-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 102/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2017 roku w Szczytnie, sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W. , przeciwko M. S. , o zapłatę I zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. we W. kwotę 1.327,07 (jeden tysią
Czytaj więcej»

I C 102/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-04-02

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 102/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko H. M. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 104/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 104/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2017 r. w S. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1029,59zł (tysiąc dwadzieścia dzie
Czytaj więcej»

I C 110/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 110/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2017 roku w S. , sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. , przeciwko I. C. , o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 110/17 upr
Czytaj więcej»

I C 112/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-05-02

Data publikacji: 2018-05-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IC 112/17 UZASADNIENIE Powódka B. G. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 10.001 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24.12.2016 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu. Roszczenie swoje uzasadnił tym, że w dniu 4.11.2016 r. doszło do kolizji drogowej, w skutek której uszkodzony został pojazd marki M. (...) nr rej. (...) , stanowiący własność powódki. Sprawca szkody miał zawartą z pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
Czytaj więcej»

I C 114/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 114/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Leszek Bil Protokolant: p.o. sekr. sądowego Patrycja Zygmuntowicz po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty przeciwko M. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 114/17 upr. UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 113/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-10-19

Data publikacji: 2018-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 113/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2018 roku w S. sprawy z powództwa L. G. , J. G. , przeciwko U. C. , o zapłatę I zasądza od pozwanej U. C. na rzecz powodów L. G. , J. G. kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 135/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2019-04-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 135/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Staniszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko E. B. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 156/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2018-05-09

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 156/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Monika Nalewajk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2018 roku w S. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. , przeciwko L. T. , o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 156/18 upr. U
Czytaj więcej»